English
Tiếng Việt
Năng lực tư vấn
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Năng lực tư vấn
Năng lực nhân sự

Tổng số cán bộ công nhân viên của CCIC là :   200 người
Trong đó:
- Thạc sỹ:                                                         04người
- Đại học:                                                         145 người
- Trung  cấp và công nhân kỹ thuật                    51 người


STT

Chuyên ngành

Số lượng

1

Kỹ sư cầu đường

32

2

Kỹ sư xây dựng dân dụng

7

4

Kỹ sư đô thị

18

5

Kỹ sư kết cấu

3

6

Kỹ sư cấp - thoát nước

13

7

Kỹ sư công trình thuỷ - thuỷ lợi

2

8

Kỹ sư điện khí hoá, Kỹ sư phát dẫn điện

4

9

Kỹ sư khảo sát địa hình - địa chất

13

10

Kiến trúc sư

6

11

Kỹ sư kinh tế

15

12

Các chuyên ngành khác

35

13

Trung cấp kỹ thuật và công nhân khảo sát

51

Các tin khác
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo